Γιατί να βάλεις “σπασμένο” αφού υπάρχει δωρεάν;

Χρήσιμες εφαρμογές που παρέχονται δωρεάν από τους κατασκευαστές τους για προσωπική χρήση οι οποίες καλύπτουν με σιγουριά τις βασικές ανάγκες των χρηστών Η/Υ.

Antivirus: www.avast.com

Antimalware: www.malwarebytes.org

PDF Reader, Flash Player: www.adobe.com

PDF Creator: www.cutepdf.com

Archives: www.7zip.org

Multimedia Player: www.videolan.org

FTP: filezilla-project.org/